Säkerheten är det mest omfattande och väsentliga arbetet som krävs för att en flygplats ska kunna verka utan att några olyckor eller brott sker som hotar resenärerna. Det är ett arbete som både räddar liv och ser till att flygplatsens verksamhet fortskrider utan problem.

Vad gäller på flygplatsen?

Det är inte lätt att hålla reda på alla regler som man måste följa inför sin flygresa utomlands. Allt från lokala lagar och regler i utlandet, såväl som riktlinjer gällande vad du får ta med på planet. Det är mycket att ha i huvudet, däremot finns det några som är viktigare att ha i åtanke än andra för att vara säker på att du faktiskt får åka med när du väl är på flygplatsen.

Säkerhetskontroll

För att säkerställa att inget olagligt förs in eller ut ur flygplatsen och landet krävs det att alla resenärer passerar en säkerhetskontroll. Syftet är att identifiera droger och andra illegala ting som kan orsaka skada eller användas i kriminella syften. Innan du passerar säkerhetskontrollen är det därför viktigt att veta att du bland annat inte får ha mer än 1 liter vätska med dig, och att behållarna inte får rymma mer än 75ml. Något annat att ha koll på som underlättar säkerhetskontrollen är att vara redo med boardingkort och att ta av allt av metall redan i kön.

Skeden som räddar kvinnor

Säkerhetskontrollen används inte enbart i syfte att finna illegala föremål, den kan även användas som redskap för ett rop på hjälp. Tvångsgiftermål är något som ökar i samband med samband med att sommarlovet nalkas. Ett knep som har uppmärksammats för att förhindra att unga flickor förs ut ur landet i det syftet är att de stoppar en sked i trosan. På så sätt ger den utslag i metalldetektorn och flickan kan föras till ett separat rum där hon kan slå larm. Initiativet startade i England för ett antal år sedan och är nu ett aktuellt ämne för diskussion även i Sverige.